Makna Lambang

Lambang IAHN Tampung Penyang Palangka Raya terdiri dari lima garis lurus membentuk lima sudut melambangkan sila-sila dari Pancasila sebagai berikut:

IAHN-TP Palangka Raya

 • Batang Garing bertingkat tiga melambangkan TRI DHARMA Perguruan Tinggi diatasnya ada lambang swastika dan dibawahnya beralaskan buku tulis berada dalam lima lingkaran
 • Padma Astadala berlambang cacak burung (tanda tambah atau garis vertical dan horizontal) serta terdapat pita dibawah yang bertuliskan IAHN-TP Palangka Raya
 • Swastika melambangkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya
 • Buku tulis melambangkan proses peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 • Padma Astadala melambangkan kesucian dan delapan penjuru mata angin sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi
 • Cacak burung (tanda tambah atau garis vertical dan horizontal) melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan; manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungan
 • Lingkaran hitam bermakna ilmu pengetahuan anadhi anantha (tidak berawal dan tidak berakhir)
 • Warna hijau daun melambangkan kesejukan dan kesuburan
 • Warna merah teratai bermakna daya cipta, karsa dan karya
 • Warna hitam bermakna keteguhan
 • Warna kuning telur bermakna keluhuran dan keagungan
 • Warna putih bermakna kesucian
 • Tulisan IAHN-TP Palangka Raya berwarna hitam di tengah-tengah pita melambangkan keteguhan jati diri IAHN Tampung Penyang Palangka Raya